Kontakt

  • Kontakt

    Alu International

a1

Alu International Spółka z o.o.
ul. Przełom 15
PL-80643 Gdańsk
tel. 58 3432820
fax  58 3432821
e-mail: alu@alu.com.pl
NIP: 583-00-00-285
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000024533
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 220 000 zł

Alu International SHIPYARD Spółka z o.o.
ul. Przełom 15
PL-80643 Gdańsk
tel.  58 3432820
fax  58 3432821
e-mail: stocznia@alu.com.pl
NIP: 583-25-39-232
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000149112
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 100 000 zł

ALU INTERNATIONAL – Kontakt

W przypadku zapytań prosimy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego: